In Files

  • minitest/unit.rb

MiniTest::Skip

Assertion raised when skipping a test